พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 46
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "พลศึกษาเกมส์"
พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 46
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566

ระเบียบการแข่งขันมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง, เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทร.035-610714-5 โทรสาร. 035-610709 e-mail : tnsuatg@tnsu.ac.th
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง