มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "พลศึกษาเกมส์"
พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 47
ระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน 2567
ข่าวพลศึกษาเกมส์
ยินดีต้อนรับสู่พลศึกษาเกมส์ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน พ.ศ. 2567
ตารางการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน 2566
31 ส.ค. 1234567891011
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47


สรุปเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวัน
ระหว่างวันที่ 2 - 9 กันยายน 2566

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 1 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 2 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 3 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 4 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 5 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 6 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 7 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 8 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 9 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 กันยายน 2566
รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 กันยายน 2566

การแข่งขันที่ผ่านมา


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
โทร.044-812-088 โทรสาร. 0-4482-2323