พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45
พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2565

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์”