พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45
พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2565

รอบคัดเลือก - วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง, 90 หมู่1 ตำบล ทุ่งกระบือ อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง 92140
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง