พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45
พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2565

รอบคัดเลือก ภาคเหนือ - บาสเก็ตบอล วข.เชียงใหม่ กับ วข.เพชรบูรณ์