กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

7 กันยายน 2565
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สนามยิงปืน มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม