กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

7 กันยายน 2565
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ8.40วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ8.50วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.40วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ8.20วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ8.10วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ8.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.10วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.20วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมเนเซียมตะกร้อ มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0