กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

7 กันยายน 2565
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกระบี่
ขว้างจักร ชาย ชิงชนะเลิศ08.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตกระบี่
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.20วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิ่ง 10,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตตรัง
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชุมพร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.50วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
ทุ่มน้ำหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
เขย่งก้าวกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตตรังสนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง เสมอ วิทยาเขตตรัง
12.18 : 11.1
สัตตกรีฑา หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สนามกรีฑา มกช.วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเพชรบูรณ์